دسته: News

در یک‌سال گذشته ۲۲۰

۲۲۰ هزار مهاجر برگشته به افغانستان از کمک‌های سازمان ملل بهره برده‌اند. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران می‌گوید که درادامه مطلب…

ادامه مطلب