دسته: بخش پاسپورت


 • خرید فرم درخواست پاسپورت

  /

 • مدارک مورد نیاز نکاح خط

  /

 • روند توزیع پاسپورت در کابل به دلیل مشکلات فنی تا اطلاع بعدی متوقف شد.

  /

 • اطلاعیه پاسپورت

  /

 • صدور پاسپورت ماشین خوان از هفته آینده شروع خواهد شد

  /

 • نوبت پاسپورت

  /